732/2009

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 331/2009:

1 §

Viestintämarkkinalain (393/2003) 60 c §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 1 Mbit/s.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, riittää, että internet-yhteyden keskimääräinen vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 750 Kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 500 Kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2009.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen yleispalveluyritykseksi nimetyn yrityksen tarjoamaan internet-yhteyteen 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.