726/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista 4 päivänä huhtikuuta 2006 annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa (177/2009) ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

7 §
Palkkaus operaation aikana

Kriisinhallintahenkilöstön palkkauksesta on voimassa, mitä jäljempänä säädetään.

Tehtävän vaativuusluokka Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 6 467,56 euroa/kk
9 B 5 763,58 euroa/kk
8 A 5 507,52 euroa/kk
8 B 4 994,78 euroa/kk
7 A 4 406,28 euroa/kk
7 B 3 964,37 euroa/kk
6 3 516,57 euroa/kk
5 2 942,13 euroa/kk
4 A 2 675,10 euroa/kk
4 B 2 462,31 euroa/kk
3 2 140,00 euroa/kk
2 2 060,00 euroa/kk
1 2 000,00 euroa/kk

8 §
Koulutusajan etuudet

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa ja valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 8 §:n mukaista palkkausta. Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatuille koulutuksessa oleville suoritetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa, joka on miehistöön kuuluvalle 57,85 euroa, aliupseerille 60,30 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 63,00 euroa päivältä. Lisäksi näiden maksuttomaan majoitukseen, muonitukseen, vaatetukseen ja terveydenhuoltoon sovelletaan mitä niistä asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla säädetään. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske valmiusosastohenkilöstöä, jolle suoritetaan kriisinhallintapäivärahaa 2 ja 3 momentissa säädetyillä tavoilla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.