724/2009

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 16 §:n 1 momentin ja 24 §:n 4 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, kaksi ensin mainittua laissa 1071/2005 ja viimeiseksi mainittu laissa 1200/2005:

1 §
Opetustoimen keskimääräiset yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17―20 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on:

1) perusopetuksessa 6 646,28 euroa;

2) lukiossa 6 039,54 euroa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 10 452,48 euroa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 7 552,55 euroa

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 69,00 euroa.

2 §
Kulttuuritoimen keskimääräiset yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen yksikköhinta on 55,50 euroa.

3 §
Vapaan sivistystyön keskimääräiset yksikköhinnat

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 77,14 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai, jos eduskunta hyväksyy vuoden 2010 valtion talousarvion mainittua päivää myöhemmin, talousarvion hyväksymisestä.

Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2010.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.