721/2009

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta 20 päivänä syyskuuta 2006 annetun työministeriön asetuksen (838/2006) 2 § seuraavasti:

2 §
Korvaukset

Työntekijä on oikeutettu saamaan työnantajaltaan korvauksen merionnettomuudessa menettämästään henkilökohtaisesta omaisuudesta. Työntekijän on esitettävä työnantajalle luettelo menettämästään omaisuudesta.

Jollei muusta ole sovittu, työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta enintään 4 080 euroa.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada uutta hankintahintaa vastaava korvaus sellaisesta omaisuuden menetyksestä, jota hän käyttää työtehtäviensä suorittamiseen. Yli 8 150 euron arvoisesta omaisuudesta työntekijän on ilmoitettava työnantajalle etukäteen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Työministeri
Anni Sinnemäki

Ylitarkastaja
Sari Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.