706/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/1978) 20 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1263/2005, seuraavasti:

20 §

Jokaisen alueellisen toimipisteen yhteydessä toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet johtokunta määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulee edustaa työsuojeluviranomaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia, keskeisiä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä sekä alueen elinkeino- ja väestörakenne ja muu toiminta huomioon ottaen muita keskeisiä järjestöjä, yhteisöjä ja organisaatioita.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata muutoksia alueen elinkeino- ja työelämässä sekä tehdä niiden perusteella aloitteita ja esityksiä työsuojelua ja työhyvinvointia edistävistä toimenpiteistä;

2) toimia alueellisena yhteistoimintaverkostona, jolla edistetään työterveyttä ja työssä jaksamista sekä vaikutetaan myönteisesti työssäoloajan jatkumiseen;

3) seurata ja edistää alueellista yhteistoimintaa Työterveyslaitoksen ja sen palveluja tarvitsevien työpaikkojen, viranomaisten, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä muiden työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta merkittävien toimijoiden välillä sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja yhteistoiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.