694/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 0, 10, 20, 58, 59 ja 60 kohta sekä liitteet 2―8, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 256/2009, sekä

lisätään liitteessä 1 olevaan I osaan, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 256/2009, uusi 62 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Komission direktiivi 2008/89/EY (32008L0089); EUVL N:o L 257; 25.9.2008, s. 14
Komission direktiivi 2009/1/EY (32009L0001); EUVL N:o L 9; 14.1.2009, s. 31
Komission direktiivi 2009/19/EY (32009L0019); EUVL N:o L 70; 14.3.2009, s. 17

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liitteet 1-8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.