683/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista12 päivänä toukokuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (398/2004) 4 §:ään uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti:

4 §
Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen saadaan Suomeen tuoda eläimiä myös muun kuin tämän asetuksen liitteessä 1 mainitun hyväksytyn rajanylityspaikan kautta ja niiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus osin suorittaa muussa paikassa kuin asianomaisella rajatarkastusasemalla, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Lupa voidaan myöntää edellyttäen, että:

1) kyseessä olevien eläinten tuonti liittyy hankkeeseen, jonka tavoitteena on Suomessa uhanalaisen tai vaarantuneen lajin tai kannan elvyttäminen tuomalla eläimet alueelta, joka rajautuu välittömästi Suomen ulkorajaan;

2) tuonti asetuksen liitteessä mainitun hyväksytyn rajanylityspaikan kautta heikentäisi merkittävästi tuotavien eläinten hyvinvointia vaarantaen niiden terveyden ja hengen siitä huolimatta, että kaikkiin niiden hyvinvointia kuljetuksen aikana turvaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty;

3) eläinten tuonti muun kuin asetuksen liitteessä mainitun hyväksytyn rajanylityspaikan kautta ei lisää eläintautien leviämisen vaaraa; ja

4) käytettävä muu rajanylityspaikka sijaitsee Suomen ulkorajalla.

Tuonnin tapahtuessa 5 momentin mukaisesti muun kuin asetuksen liitteessä mainitun hyväksytyn rajanylityspaikan kautta tekee rajaeläinlääkäri eläimille eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen kuuluvan tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen asianomaisella rajanylityspaikalla. Muilta osin eläinten eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään lähimmällä rajatarkastusasemalla siten kuin tässä asetuksessa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Osastopäällikkö
Matti Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.