Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

662/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (744/1990) 6 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1136/1992 ja 1106/2005, sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla asetuksella 1106/2005 kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti:

5 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun luvan myöntää kahden tai useamman läänin alueella toimivalle palvelun tuottajalle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Yhden läänin alueella toimivalle palvelun tuottajalle luvan myöntää lääninhallitus.

6 §

Lupaviranomaisen tulee lähettää perustamislupapäätökset, vastaavan johtajan hyväksymispäätökset sekä ilmoitukset luvanalaisessa toiminnassa tapahtuneista muutoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Kansaneläkelaitokselle sekä sille kunnalle, jonka alueella terveydenhuollon palveluja annetaan.

Lupaviranomaisen tulee lisäksi ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle ja asianomaiselle monijäseniselle toimielimelle palvelutoiminnan alkamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee lisäksi ilmoittaa myöntämistään luvista niille lääninhallituksille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan sekä toiminnan aloittamisesta asianomaisille lääninhallituksille ja kunnille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Johtaja
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.