550/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2009

Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Hämeenlinnan kaupungin ja Hausjärven kunnan välillä

Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Hämeenlinnan kaupungista siirretään Hausjärven kuntaan seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja rekisteriyksiköiden osat:

1) Arrankorven kylästä kokonaan tila Hernesilta 5:3.

2) Mommila-Hietosen kylästä kokonaan tilat Hongisto 1:1, Kirkko 1:2, Metsola 1:25, Tiehaara 1:26, Anttila II 1:32, Koskela 1:33, Multamaa 1:35, Tenhelä 1:36, Hongisto 1:37, Salimäki 1:40, Sillanpää 1:41, Suojala 1:43, Vuorela 1:45, Syrjälä 1:46, Särkijärvi 1:52, Kotirinne 1:55, Niittymäki 1:60, Metsäranta 1:62, Pajisto 1:77, Koivisto 1:78, Humiseva 1:79, Osala 1:81, Esula 1:83, Arponiemi 1:85, Lempiönniemi 1:86, Kallioranta 1:87, Pirjola 1:88, Mäntyniemi 1:90, Toukola 1:92, Levonmäki 2 1:94, Koivula 1 1:95, Lähteenoja 1 1:96, Peltola 1 1:97, Veijala 1 1:98, Lipola 1 1:100, Mentula 1:101, Kaunistola 1 1:105, Palteela 1 1:106, Ritamäki 1 1:107, Jokiniemi 1 1:108, Kulmala 1 1:109, Ristola 1 1:113, Katajamäki 1 1:116, Vierumäki 1:117, Markkula 1:118, Koivumäki 1:119, Mansikkamäki 1 1:120, Harjula 1 1:122, Kuusela 1 1:123, Koivikko 1 1:124, Lehtimäki 1 1:125, Rajakallio 1 1:126, Rajapelto 1 1:127, Päivärinne 1:130, Joentausta 1:132, Suopelto 1 1:133, Lepistö 1:136, Leppäranta 1:137, Suoranta 1 1:143, Patakallio 1:145, Juvola 1:147, Kumpula 1 1:148, Hinkanmaa 1:149, Pirtinmaa 1:150, Savikko 1 1:151, Lehtola 1:152, Uustenhelä 1 1:153, Tenhelä 2 1:154, Mansikka-aho 1:157, Koivurinne 2 1:160, Kotimäki 1 1:161, Takala 1 1:162, Toukola 1 1:163, Ullava 1:164, Alava 1:165, Suomuta 1:170, Rutamaa 1:171, Rutala 1:172, Koulunmaa 1:173, Mauste 1:178, Suopursu 1 1:179, Väinölä 3 1:180, Salomäki 2 1:182, Suonreuna 1:183, Mutasuo 1:184, Jokiniitty 1:187, Uutela 1:189, Mäenpää 1:190, Kesäranta 1:191, Hiekkaharju 1:192, Ojala 1:193, Lehtisaari 1:194, Lähteenmäki 1:197, Kumpula 1:198, Haapaniitty 1 1:199, Teuro 1:201, Mommila 1:202, Jokihonka 1:203, Pitäjähonka 1:204, Joensuu 1:205, Anttilanpelto 1:208, Anttila 1:209, Ullavanpelto 1:210, Savela 1 1:211, Perä-Mikkola 1:214, Poissinvuorenkuilu 1:219, Rantala 1:220, Hiekkamaa 1:221, Hinkanpelto 1:222, Kankkula 1:223, Lehtohaka 1:224, Parkkiniemi 1:226, Käpälämäki 1:227, Paulintorppa 1:229, Jokimaa 1:230, Jokiranta 1:232, Lehtokerttu 1:233, Kesälä 1:235, Niemistö 1:236, Lehtiniemi 1:237, Varrella virran 1:238, Koivumäki 1:240, Päivärinne 1:242, Hakala 1:243, Punkalo 1:244, Parkkirinne 1:246, Parkkimäki 1:247, Koivurinne 1:248, Sammakkoniemi 1 1:249, Aittamaa 1:250, Aromaa 1:251, Koskirinne 1:252, Hiekkamäki 1 1:255, Koivumäki 1:256, Pellonkulma 1:258, Annila 1:260, Mäki-Erkkilä 1:262, Peltola 1:263, Hietala 1:264, Rajala 1:267, Vaahteramäki 1:269, Pihlajamäki 1 1:270, Pirilä 1:271, Rannanpelto 1:272, Jukkala 1:273, Suvanto 1:274, Lehmusto 1:275, Fridhem 1:276, Hymyhovi 1:277, Kallio 1:278, Kuusi 1:279, Metsämökki 1:280, Lähde 1:281, Metsä 1:282, Lisämaa 1:284, Pitkälä 1:286, Ullavanranta 1:289, Kantola 1 1:290, Alponpelto 1:293, Mäntylä I 1:294, Suopursu 1:298, Alitalo 1:300, Sammakkoniemi 3 1:301, Kivimäki 1:302, Koivikko 1:305, Koivurinne 1 1:306, Ylätalo 1:307, Koivikko 1:308, Lähde 1:309, Auer 1:310, Kivistönmäki 1:311, Koivukallio 1:313, Kalliovuori 1:314, Mäntyranta 1:316, Töllinen 1 1:317, Jänismäenpelto 1:322, Jänismäki 1:323, Lammastarha 1:324, Ristiniemi 1:325, Koivurinne 1:326, Jokiranta 1 1:327, Jokiniemi 1:329, Kalliola 1:330, Koivuhaka 1 1:331, Koivuhaka 2 1:332, Temunlaidun 1:334, Kivistö 1:335, Peltola 1:336, Tuomola 1 1:337, Mäkinen 1 1:339, Hakola 1 1:340, Rajaniitty 1:341, Tynnyrinala 1:342, 1:343, Konna-ahde 1:344, Martinmaa 1:345, Tirrinperä 1:346, Kiviniemi 1:347, Kielomäki 1:349, Myrskylä 1:350, Vaarinsaunapalsta 1:351, Villa Susanna 1:352, Lokosa 1:353, Annilanmäki 1:354, Santamäki 1:355, Kalliomäki 1:356, Sepänmaa 1:357, Savikonmäki 1:358, Honkarinne 1:359, Metsonpesä 1:360, Heikkilä 1:361, Koivuharju 1:362, Peikkola 1:363, Sepon pelto 1:364, Pirttilä 1:365, Saukkola 1:366, Mökä 1:367 ja Mäkelä 1:368 sekä osa tiloista Myllymäki 1:9, Termola 1 1:104, ja Karila 1 1:328 sekä kokonaan rekisteriyksiköt Yhteiset maa-alueet 878:2, Yhteiset sora- ja mutapalstat 878:3, Yhteinen mutapalsta 878:4 ja Kaksi yhteistä pyykkiranta- ja venevalkamapalstaa 878:5 sekä rekisteriyksiköstä Yhteiset maa-alueet 878:1 Ristisuon palsta, Isomäen palsta, Kumpulan palsta, Ritamäen palsta ja Roninojan palsta ja Yhteinen vesialue 876:1 lukuunottamatta osaa Luhdanjoen palstasta.

3) Turengin kylästä kokonaan tilat Metsä-Kinnala 5:51, Koivusaari 13:30, Suonpää 13:32, Uusi-Mattila 13:34, Mattila 13:35, Päivänkakkara 13:36, Kissankello 13:37, Harakanhattu 13:38, Ruiskaunokki 13:39, Lammasmäki 13:41, Miilunnotko 13:42, Purola 13:43, Kulmala 13:44, Kuusisto 13:45, Parkkiniemi 2 31:1, Suolukko 31:2, Suomaa 31:3, Suoranta 31:4, Jokiniemi 2 31:5, Kulmala 2 31:6, Hakola 2 31:7, Ristola 2 31:8, Tuomola 2 31:9, Mäntylä 2 31:10, Mansikkamäki 2 31:11, Pihlajamäki 2 31:12, Sammakkoniemi 2 31:13 , Joentausta 2 31:14, Metsäpeltola 2 31:17, Mäki-Erkkilä 2 31:18, Ukkola 2 31:19, Suoranta 2 31:22, Kumpula 2 31:23, Savikko 2 31:24, Uustenhelä 2 31:25, Töllinen 2 31:26, Savela 2 31:27, Koivurinne 3 31:28, Kotimäki 2 31:29, Takala 2 31:30, Toukola 2 31:31, Korpimaa 31:32, Koivu 31:34, Leppä 31:35, Tammi 31:36, Kettu 31:38, Aipila 31:39, Orava 31:40, Susi 31:41, Piipilä 31:42, Karhu 31:43, Hirvi 31:44, Peura 31:45, Poro 31:46, Ahma 31:47, Kantola 2 31:48, Kalliotorppa 31:49, Välimäki 31:50, Lähdetorppa 31:51, Jokiranta 2 31:52, Hetulepe 31:53, Kallioniemi 31:54, Jannila 31:55, Suopelto 2 31:56, Haapa 31:57 ja Haapaniitty 2 31:58.

4) Maantiet sijaintialueesta lunastusyksikkö Yleinen tie 109-895-2-71 sekä osa lunastusyksiköistä Yleinen tie 109-895-2-62 ja Yleinen tie 109-895-2-67

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.