544/2009

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Poiketen siitä, mitä Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES–osa-alueilla 22―24 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2009) säädetään, tunnuspituudeltaan yli 20-metristen kalastusalusten turskankalastus on sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuille aluksille ICES osa-alueilla 22―24 sallitaan turskan pyytäminen, hallussa pitäminen aluksessa ja purku 1 päivästä elokuuta 2009 31 päivään elokuuta 2009. Maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä kalastusta valvovat viranomaiset ilmoittavat näille aluksille, kun Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (773/2008) niille vahvistettu enimmäissaalis katsotaan täyttyneen ja turskankalastus tulee Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 7 § 1 momentin nojalla rangaistavaksi.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen alusten päälliköiden on varmistettava, että ne ovat turskaa kalastaessaan koko ajan kalastusta valvovien viranomaisten tavoitettavissa.

3 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen alusten päälliköiden on välittömästi saaliin purkamisen jälkeen ilmoitettava ICES osa-alueilla 22―24 pyytämänsä turskasaaliit kalastusaluksen rekisteröineelle TE-keskukselle tai Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.