518/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan sisäasiainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2003) 7 §:n 2, 3 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 285/2005, ja

muutetaan 2 §, 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 76/2008, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

Poliisihallitus

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisin tekniikkakeskus

poliisilaitokset

Pelastusopisto

hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Maahanmuuttovirasto

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset

ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö

vähemmistövaltuutetun toimisto

syrjintälautakunta

rajavartiolaitos

Hallinnon tietotekniikkakeskus

Suomen Erillisverkot Oy.

6 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Pelastusosaston päällikkönä on pelastusylijohtaja.


8 §
Virkojen täyttäminen

Pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, hallintojohtajan ja muun johtajan, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja muun neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.