491/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lappeenrannan kaupungin ja Ruokolahden kunnan välillä

Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Lappeenrannan kaupungista siirretään Ruokolahden kuntaan seuraavat kiinteistöt ja rekisteriyksiköt:

405-529-1-10 Kankaanharju

405-529-1-14 Kaakkosaari

405-529-1-15 Lampila

405-529-1-16 Karksuo

405-529-1-18 Juhanlahti

405-529-1-20 Rapalahti I

405-529-1-24 Pellonkorpi

405-529-1-26 Kalliola

405-529-1-27 Järvelä

405-529-1-31 Metsämaa

405-529-1-32 Kiviniemi

405-529-1-33 Temola

405-529-1-36 Uitinniemi

405-529-1-37 Koivikko

405-529-1-42 Kajasaari

405-529-1-44 Sarikko

405-529-1-45 Käpylä

405-529-1-46 Saunaranta

405-529-1-47 Suviranta

405-529-1-48 Kultaranta

405-529-1-49 Mäntylä

405-529-1-50 Koivikko

405-529-1-51 Kesäranta

405-529-1-52 Leporanta

405-529-1-53 Eteläranta

405-529-1-54 Mäntymäki

405-529-1-55 Lehtovaara

405-529-1-58 Nuottaranta

405-529-1-59 Rajaluoto

405-529-1-62 Mietinsaari

405-529-1-65 Kaislaranta

405-529-1-66 Pellonkorpi

405-529-1-68 Koivuniemi

405-529-1-69 Kotiniitty

405-529-1-71 Liukanmäki

405-529-1-72 Uitonniemi

405-529-1-74 Harju

405-529-1-75 Lepola

405-529-1-76 Lepikkoniemi

405-529-1-77 Riihiharju

405-529-1-79 Koivuharju

405-529-1-80 Riimoro

405-529-1-81 Ylätalo

405-529-1-82 Kotiniitty II

405-529-1-83 Arponen

405-529-1-84 Käärmemäki

405-529-1-85 Lahtela

405-529-1-86 Rusakkoniemi

405-529-1-87 Vesakkoniemi

405-529-1-89 Kaskela

405-529-1-90 Mäentaus

405-529-1-91 Mattila

405-529-1-95 Siltala

405-529-1-96 Kiviranta

405-529-1-98 Miettinen

405-529-1-100 Hirssaari

405-529-1-102 Pekanniemi

405-529-1-103 Ilkanranta

405-529-1-105 Ylähongisto

405-529-1-106 Hongisto

405-529-1-107 Viitainniemi

405-529-1-109 Suviniemi

405-529-1-111 Kivilahti

405-529-1-112 K11 T3

405-529-1-113 K11 T4

405-529-1-114 Arporanta

405-529-1-115 Mullikkoniemi

405-529-1-116 Mullikonniemi

405-529-1-117 Näreikkö

405-529-1-118 Ojansuu

405-529-1-120 Kivisaari I

405-529-1-121 Vissikkoniemi

405-529-1-122 Impilinna

405-529-1-123 Kilpimaa

405-529-1-124 Sysimetsä

405-529-1-125 Wanhala

405-529-1-126 Saunarinne

405-529-1-127 Itätuuli

405-529-1-128 Rapalahti II

405-529-1-129 Lakkala

405-529-878-1 Myllytontti

405-550-1-11 Rauhala

405-550-1-12 Niemelä

405-550-1-14 Sammalsuo

405-550-1-15 Saarenmaa

405-550-1-20 Veikkola

405-550-1-24 Karinranta

405-550-1-26 Kokkosuo

405-550-1-27 Saarela

405-550-1-28 Venäjänsaari

405-550-1-29 Metsola

405-550-1-30 Joenlahti

405-550-1-31 Tyynelä

405-550-1-33 Kivimäki

405-550-1-37 Kallioniemi

405-550-1-38 Rantakoto

405-550-1-39 Rakoniemi

405-550-1-40 Koppulluoto

405-550-1-42 Ryysyranta

405-550-1-43 Toivola

405-550-1-44 Kantarelli

405-550-1-45 Marjaniemi

405-550-1-46 Marja

405-550-1-47 Rupuranta

405-550-1-48 Marjala

405-550-1-49 Livunmäki

405-550-1-50 Evala

405-550-1-51 Suviranta

405-550-1-52 Tikkarinne

405-550-1-53 Mäntylehto

405-550-1-54 Huusniemi

405-550-1-55 Loma-Apaja

405-550-1-56 Kiviranta

405-550-1-57 Salmiranta

405-550-2-26 Turvesuo

405-550-2-28 Harjula

405-550-2-29 Lintuharju

405-550-2-31 Jukka

405-550-2-32 Lääväaho

405-550-2-33 Huopalahti

405-550-2-34 Likasiinniitty

405-550-2-35 Kaakosuo

405-550-2-38 Turvesuo

405-550-2-45 Rantasuo

405-550-2-48 Kiviharju

405-550-2-51 Kaivosuo

405-550-2-52 Suoniitty

405-550-2-53 Hirsikangas

405-550-2-54 Rantasuo

405-550-2-69 Koivula

405-550-2-71 Kalasalo

405-550-2-73 Lääväaho

405-550-2-74 Miettinen

405-550-2-75 Herrahaka

405-550-2-78 Kujansuu

405-550-2-80 Saikko

405-550-2-81 Pellonvieri

405-550-2-83 Uitinniemi

405-550-2-85 Sulunluhta

405-550-2-87 Lisäkoivula

405-550-2-88 Salmela

405-550-2-89 Sienimäki

405-550-2-90 Honkkovirta

405-550-2-91 Länsi-Pönniä

405-550-2-92 Itä-Pönniä

405-550-2-93 Pohjois-Pönniä

405-550-2-94 Luhtasaari

405-550-2-95 Nuotsaari

405-550-2-97 Kaijaranta

405-550-2-98 Saunaranta

405-550-2-99 Luhtasaari

405-550-2-101 Likasuo

405-550-2-102 Miettinen

405-550-2-103 Koivuniemi

405-550-2-104 Kuusimaa

405-550-2-105 Niko

405-550-2-106 Satu

405-550-2-108 Talkoorinne

405-550-2-109 Hirsikangas

405-550-2-110 Selkäranta

405-550-2-111 Hiekkaharju

405-550-2-112 Huopalahti

405-550-2-114 Einola

405-550-2-115 Toivola

405-550-2-116 Rantanen

405-550-2-117 Niemelä

405-550-2-118 Metsola

405-550-2-119 Uutela

405-550-2-120 Ahopelto

405-550-2-121 Rantamäki

405-550-2-122 Rauniosaari

405-550-2-123 Hieta-aho

405-550-2-124 Hampunranta

405-550-2-125 Kiviranta

405-550-2-126 Sirula

405-550-2-127 Länsiranta

405-550-2-128 Potin-Jukka

405-550-2-129 Kiviranta

405-550-2-130 Mäntyniemi

405-550-2-131 Laulutiainen

405-550-2-132 Linnearanta

405-550-2-133 Kivikkoranta

405-550-2-134 Mustikkamaa

405-550-2-135 Hiekkaranta

405-550-2-136 Honkaranta

405-550-3-1 Sikunamäki

405-550-3-2 Riihikangas

405-550-3-4 Siskola

405-550-3-6 Kerhola

405-550-3-8 Rantaunelma

405-550-3-9 Meitinranta

405-550-3-10 Kuikkala

405-550-3-11 Kivirinne

405-550-3-13 K2 T1

405-550-3-14 K3 T1

405-550-3-15 K3 T2

405-550-3-16 K4 T1

405-550-3-17 K4 T2

405-550-3-18 K4 T3

405-550-3-19 K4 T4

405-550-3-20 K5 T1

405-550-3-21 K6 T1

405-550-3-22 K6 T2

405-550-3-23 Kallioranta

405-550-3-24 K8 T1

405-550-3-25 K8 T2

405-550-3-27 K9 T2

405-550-3-28 K9 T3

405-550-3-29 K9 T4

405-550-3-30 K9 T5

405-550-3-31 K9 T6

405-550-3-32 K12 T4

405-550-3-33 K12 T5

405-550-3-34 K13 T1

405-550-3-35 K13 T2

405-550-3-36 K14 T2

405-550-3-37 K15 T1

405-550-3-38 K15 T2

405-550-3-39 K15 T3

405-550-3-40 K16 T1

405-550-3-41 K16 T2

405-550-3-42 K17 T1

405-550-3-43 K17 T2

405-550-3-44 K18 T1

405-550-3-45 K18 T2

405-550-3-46 K18 T3

405-550-3-47 K18 T4

405-550-3-48 K18 T5

405-550-3-49 K19 T1

405-550-3-50 K19 T2

405-550-3-51 K19 T3

405-550-3-52 Kärsälahti

405-550-3-53 Rapala

405-550-3-54 Metsätönölä

405-550-878-1 Mutapalsta

405-876-23-1 Vesialue

405-535-67-1 Puntala (1 palsta Mietinsaaressa, 3 palstaa jää Lappeenrantaan).

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.