490/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan välillä

Valtiovarainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kouvolan kaupungista siirretään Iitin kuntaan seuraavat kiinteistöt ja rekisteriyksiköt:

286-472-5-3 Tuohilampi (osa)

286-472-5-14 Metsola

286-472-5-15 Haukkamäki II

286-472-5-18 Metsola II

286-472-5-25 Elo-Aho II

286-472-5-27 Metsola III

286-472-5-33 Eloaho III

286-472-5-46 Lähdekallio

286-472-5-47 Murula

286-472-5-48 Haukkamäki

286-472-5-51 Rajamäki

286-472-5-52 Varjola

286-472-5-53 Varjola II

286-472-5-54 Riitaniitty II

286-472-5-57 Metsola IV

286-472-5-67 Riihikallio

286-472-5-69 Metsäpuro

286-472-5-70 Koivukumpu

286-472-5-71 Eloaho

286-472-5-74 Kokkomäki

286-472-5-75 Riitaniitty

286-472-21-22 Kotiniemi (osa)

286-895-0-362 Kausala-Ilonoja seututie (osa)

286-895-1-4555 Hiidensaaren yhdystie (osa).

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.