485/2009

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 §:n ja 1 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/1982) 1 §:n 1 momentti ja 1 a §, sellaisena kuin niistä 1 §:n 1 momentti on asetuksessa 1637/1992 ja 1 a § on asetuksessa 837/2001, seuraavasti:

1 §
Korkotukilainan yleiset ehdot

Korkotukilainan laina-aika on enintään 25 vuotta lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta lukien.


1 a §
Korkotukilainan enimmäismäärä

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunnon sijaintikunnan mukaan enintään seuraavan suuruinen osa vastaantulolainasta:

Asunnon sijaintikunta Lainan enimmäismäärä, euroa
1. Helsinki 145 000
2. Espoo, Vantaa ja Kauniainen 125 000
3. Muut kunnat 100 000

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2009 nostettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.