453/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2007) 6 § ja liitteen 1, 2 ja 3.3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 1 kohta asetuksessa 176/2008 ja liitteen 2 ja 3.3. kohta asetuksessa 116/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900―1980 MHz ja 2110― 2170 MHz.

Valtakunnallisia 1900―1980 MHz:n ja 2110―2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme.

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz taajuuksilla, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan. Teleyritys, jolla on oikeus kolmannen sukupolven matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia myös kolmannen sukupolven pitkän aikavälin kehitystekniikan (LTE) käyttöön.

6 a §
Digitaalinen laajakaistainen 2000 matkaviestinverkko

Alueellisen digitaalisen 2000 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2010―2025 MHz.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.