415/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat valtioneuvoston päätökset ja asetukset, 1, 5, 9, 13 ja 14 kohdassa mainitut säädökset muutoksineen:

1) eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (489/1992);

2) kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista 17 päivänä joulukuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (1415/1992);

3) heksakloorietaanin käytön rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös (961/1997);

4) tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista 18 päivänä joulukuuta annettu valtioneuvoston päätös (1209/1997);

5) nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista 13 päivänä tammikuuta 2000 annettu valtioneuvoston päätös (2/2000);

6) pentakloorifenolin sekä eräiden difenyylimetaanien markkinoille luovuttamisen ja käytön kieltämisestä 10 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtioneuvoston päätös (143/ 2000);

7) orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus (871/2002);

8) kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta 16 päivänä tammikuuta annettu valtioneuvoston asetus (8/2003);

9) lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta 28 päivänä toukokuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (416/2003);

10) tiettyjä atsoväriaineita ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista 10 päivänä heinäkuuta annettu valtioneuvoston asetus (694/2003);

11) sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita koskevista rajoituksista 16 päivänä kesäkuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (514/2004);

12) nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (596/2004);

13) syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista 1 päivänä heinäkuuta annettu valtioneuvoston asetus (623/2004);

14) asbestia koskevista rajoituksista 18 päivänä marraskuuta annettu valtioneuvoston asetus (975/2004);

15) asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä 22 syyskuuta 1988 annettu työsuojeluhallituksen päätös (929/1988)

16) ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa 30 päivänä maaliskuuta annettu valtioneuvoston asetus (228/2006);

17) tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista 14 päivänä joulukuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus (1177/2006);

18) polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä 10 päivänä toukokuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (550/2007);

19) arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (787/2007).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (32006R1907), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 163 ja 395-849

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.