392/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 509/2004:

1 §

Vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetun ansiotulon määrä on:

1) vahinkoa kärsineen täytettyä 18 vuotta 8 220 euroa vuodessa;

2) vahinkoa kärsineen täytettyä 23 vuotta 32 200 euroa vuodessa;

3) vahinkoa kärsineen täytettyä 35 vuotta 38 420 euroa vuodessa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan, kun korvaus ansionmenetyksestä määrätään asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta 29 päivänä toukokuuta 2008 annettu valtioneuvoston asetus (358/2008).

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Tuomo Antila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.