285/2009

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun tilintarkastuslain (459/2007) 55 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tilintarkastuslaissa tarkoitetun Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan suoritteista peritään maksuja Keskuskauppakamarille ja kauppakamarille tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Maksulliset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

2) KHT-tutkintoon osallistumismaksu 610 euroa;

3) HTM-tutkintoon osallistumismaksu 490 euroa;

4) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

5) KHT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

6) KHT-yhteisön hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

7) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

8) KHT-yhteisön hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

9) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen lakkaamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

10) todistus tilintarkastajarekisteristä 60 euroa;

11) ote tilintarkastajarekisteristä 15 euroa/ suppea, 30 euroa/laaja;

12) KHT-tilintarkastajan vuosimaksu 760 euroa;

13) KHT-yhteisön vuosimaksu 1 500 euroa, minkä lisäksi KHT-yhteisöltä peritään lisämaksuna yhteisössä kalenterivuoden alussa työskentelevien KHT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 240 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä;

14) maksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laaduntarkastuksesta 130 euroa tunnilta kultakin laaduntarkastajalta ja avustajalta sekä maksu asiantuntijan käyttämisestä 160 euroa tunnilta kultakin asiantuntijalta;

15) maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta kultakin tarkastajalta ja avustajalta sekä maksu asiantuntijan käyttämisestä 160 euroa tunnilta kultakin asiantuntijalta;

16) maksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa, minkä lisäksi peritään KHT-yhteisöltä 660 euroa vuodessa jokaiselta julkisen kaupankäynnin kohteena olevalta yhteisöltä sekä luotto- ja vakuutuslaitokselta, jonka tilintarkastajaksi KHT-yhteisö on valittuna vuoden alussa;

17) maksu KHT- ja HTM-tutkinnon lisätehtävästä siten, että 1―3 opintopisteen laajuisen lisätehtävän maksu on 180 euroa, 4―6 opintopisteen lisätehtävän 360 euroa ja 7―9 opintopisteen lisätehtävän 540 euroa;

18) kelpoisuuskokeeseen osallistumismaksu 305 euroa KHT-hakijalta ja 245 euroa HTM-hakijalta; sekä

19) ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa.

Edellä kohdissa 14 ja 15 tarkoitettuihin maksuihin sovelletaan arvonlisäverolakia (1501/1993). Mainituissa kohdissa tarkoitetusta tarkastuksesta peritään lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Matkakustannusten ja päivärahojen korvaus peritään noudattaen verohallinnon päätöksiä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

3 §
Maksulliset kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) HTM-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

2) HTM-tilintarkastajaksi hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

3) HTM-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

4) HTM-yhteisön hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 30 euroa;

5) HTM-tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

6) HTM-yhteisön hyväksymisen lakkauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

7) HTM-tilintarkastajan hyväksymisen lakkaamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 30 euroa;

8) HTM-tilintarkastajan vuosimaksu 415 euroa;

9) HTM-yhteisön vuosimaksu 830 euroa, minkä lisäksi peritään HTM-yhteisöltä lisämaksuna yhteisössä viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä työskennelleiden KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 100 euroa kutakin tilintarkastajaa kohden kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä;

10) maksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laaduntarkastuksesta 130 euroa tunnilta kultakin laaduntarkastajalta ja avustajalta sekä maksu asiantuntijan käyttämisestä 160 euroa tunnilta kultakin asiantuntijalta;

11) maksu muusta tarkastuksesta 130 euroa tunnilta kultakin tarkastajalta ja avustajalta sekä maksu asiantuntijan käyttämisestä 160 euroa tunnilta kultakin asiantuntijalta.

12) maksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa, minkä lisäksi peritään HTM-yhteisöltä 660 euroa vuodessa jokaiselta julkisen kaupankäynnin kohteena olevalta yhteisöltä sekä luotto- ja vakuutuslaitokselta, jonka tilintarkastajaksi HTM-yhteisö on valittuna vuoden alussa;

13) ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 euroa.

Edellä kohdissa 10 ja 11 tarkoitettuihin maksuihin sovelletaan arvonlisäverolakia (1501/1993). Mainituissa kohdissa tarkoitetusta tarkastuksesta peritään lisäksi tarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Matkakustannusten ja päivärahojen korvaus peritään noudattaen verohallinnon päätöksiä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka Keskuskauppakamari ja kauppakamari hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) valokopiot ja muut jäljennökset;

2) rekisteri- ja tietokantapalvelut;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut; sekä

4) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

5 §
Maksujen ajankohta

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu osallistumismaksu on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkintopäivää. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohdassa sekä 3 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa tarkoitettu vuosimaksu on maksettava kultakin kuluvalta vuodelta maaliskuun loppuun mennessä.

6 §
Maksujen jakaminen

Kauppakamarit tilittävät muista kuin 3 §:n 1 momentin10 ja 11 kohdassa tarkoitetuista perimistään maksuista 20 prosenttia Keskuskauppakamarille. Kauppakamarit tilittävät täysimääräisesti perimänsä 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut maksut Keskuskauppakamarille.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä maksuja kalenterivuodelta 2009. Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä helmikuuta 2008 annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista (107/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2009

Työministeri
Tarja Cronberg

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.