235/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista 18 päivän joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 13―15 ja 23 § seuraavasti:

13 §
Ajoneuvon yksilöintitiedot

Ajoneuvon yksilöintitietoina rekisteriin talletetaan tieto valmistenumerosta ja hyväksyntänumerosta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa tieto ajoneuvon väristä.

14 §
Ajoneuvon tekniset tiedot

Ajoneuvon teknisinä tietoina rekisteriin talletetaan tietoja ajoneuvon yleisistä rakenneominaisuuksista, varusteista, mitoista, massoista, moottorista, voimansiirrosta, akselistoista, ohjauksesta, jarruista, korista, turvavarusteista, kytkennästä, polttoaineen kulutuksesta, päästöjen vähentämiseen tarkoitetuista laitteista ja päästöistä. Rekisteriin talletetaan lisäksi linja-autoja, pakettiautoja, erikoiskuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja ja vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja koskevia erityistietoja.

15 §
Hyväksyntätiedot

Tyyppihyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tyyppihyväksynnän ajankohta, voimassaoloaika ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontatiedot, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä, tieto merkistä sekä valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot. Lisäksi rekisteriin talletetaan tieto tyyppihyväksynnän hakijasta ja tiedot siitä, mihin tyyppihyväksynnän myöntäminen tai myöntämistä koskeva kielteinen päätös perustuu.

Yksittäishyväksyntätietoina rekisteriin talletetaan tieto ajoneuvoluokasta, ajoneuvoryhmästä, merkistä ja mahdollisesta muusta luokituksesta. Lisäksi rekisteriin talletetaan valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tiedot, yksittäishyväksynnän ajankohta ja voimassaoloaika, tieto yksittäishyväksynnän hakijasta ja myöntäjästä sekä tiedot siitä, mihin yksittäishyväksynnän myöntäminen tai myöntämistä koskeva kielteinen päätös perustuu.

Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastustietoina rekisteriin talletetaan tyyppi-, variantti- ja versiotiedot, tyyppikoodia, mallisarjaa ja mallimerkintää koskevat tiedot, tieto rekisteröintikatsastuspäivästä ja rekisteröintikatsastuksen voimassaoloajasta, tieto ajoneuvoluokasta ja ajoneuvoryhmästä sekä merkistä. Lisäksi rekisteriin talletetaan ajoneuvon muutokseen ja yhteenkytkettävyyteen liittyviä tietoja sekä ajoneuvon hyväksymiseen, hylkäämiseen ja ajokieltoon liittyviä tietoja. Katsastukseen liittyen rekisteriin talletetaan katsastuksen erityisohjeita sekä katsastusta ja sen valvontaa palvelevia tietoja.

Rekisteriin talletetaan myös valmistajan tai valmistajan edustajan ilmoittama tieto ajoneuvon mallimerkinnälle annetusta myyntinimestä ja ajoneuvon markkinointihinnasta, uuden ajoneuvon markkinoilletulopäivä ja markkinoiltapoistumispäivä.

23 §
Ajoneuvoon liittyvien tietojen käyttö otantaperusteena

Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 19 §:n 4 momentin mukaisina otantaperusteena käytettävänä ajoneuvoon liittyvinä tietoina voidaan käyttää tämän asetuksen 13 §:n mukaisia ajoneuvon yksilöintitietoja, 14 §:n mukaisia ajoneuvon teknisiä tietoja, 15 §:n 1―3 momentin mukaisia hyväksyntätietoja sekä 15 §:n 4 momentin mukaisia tietoja. Otantaperusteena voidaan lisäksi käyttää tietoa ajoneuvon haltijuussuhteen laadusta, ajoneuvon maahantuontitavasta, rekisteröinti- ja käyttöönottopäivästä, käyttötarkoituksesta, liikennevakuutusyhtiöstä, hyväksyntä- tai katsastuslajista, -päivämäärästä ja -paikasta sekä yhdestä muusta ajoneuvoon liittyvästä tunnistetiedosta.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EG, (32007L0046); EYVL N:o L 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juhani Puurunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.