214/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta 31 päivänä tammikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2008) 12 §:n 1 momentti ja 13 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 13 §:n 3 momentti asetuksessa 697/2008, seuraavasti:

12 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa hakijalta vuonna 2008 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
C1 8,3
C2 9,1
C2 pohjoinen ja saaristo 10,1
C3―P1 13,1
C3―P2 14,8
C3―P3, P4 17,4
C4―P4 22,1
C4―P5 31,3

13 §
Eläinyksikköä kohti myönnettävät tuet

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavasti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 295 295 371 446 446 631 631
Sonnit ja härät 414 422 498 574 574 759 759
Uuhet 390 398 474 935 1049 1225 1225
Kutut 317 325 342 624 670 684 793
Hevoset 383 383 420 383 383 420 420
Siat
Emakot ja karjut 288 250 293 293 293 293 293
Lihasiat ja nuoret siitossiat 286 249 292 292 292 292 292
Kanat, mukaan lukien emokanat 280 243 293 360 360 360 360
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 234 208 263 263 263 263 263
Muu lihasiipikarja 253 224 277 277 277 277 277

*)C2p=C2 pohjoinen ja saaristo

Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit ja härät 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Kutut 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hevoset 0,73 0,73 0,59 0,73 0,73 0,63 0,63
Siat
Emakot ja karjut 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret siitossiat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien emokanat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2009

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.