199/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 9 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 802/2008:

1 §

Sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 5 luvun 8 §:n 1 momentin mukaista korvausta laskettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään poikkeuksellisesti jäljempänä mainittujen sairauden pitkäaikaisessa hoidossa käytettävien lääkkeiden ostoja korvattaessa kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääke on hankittu sanotun kolmen kuukauden aikana useana osaostona.

Lääke

Klotsapiini

Peritoneaalidialyysiliuokset

Lääkkeellinen happi

2 §

Sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 5 luvun 8 §:n 1 momentin mukaista korvausta laskettaessa lääkekohtainen omavastuuosuus peritään poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääkkeet on hankittu sanotun kolmen kuukauden aikana useana osaostona, jos kyse on annosjakelusta, joka on toteutettu sairausvakuutuslain 5 luvun 10 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan sekä 2 momentin periaatteita soveltaen.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 4 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta (1109/2005).

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Sanna Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.