198/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 5 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 802/2008:

1 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta vaikutustavaltaan korvaavasta tai korjaavasta välttämättömästä lääkkeestä korvataan sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentissa säädetyn lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta 100 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1―3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta ovat:

1) Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta

2) Vesitystauti

3) Diabetes

4) Kilpirauhasen vajaatoiminta

5) Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta

6) Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta

7) Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt

8) Myasthenia gravis

9) MS-tauti

10) Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt

11) Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat

12) Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt

13) Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt

14) Glaukooma

15) Rintasyöpä

16) Eturauhassyöpä

17) Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit

18) Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia

19) Gammaglobuliinin puutostila

20) Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta

21) Aplastinen anemia

22) D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt

23) Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt

24) Krooniset hyytymishäiriöt

25) Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila

26) Gynekologiset syövät

27) Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus

28) Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

29) Sarkoidoosi

30) Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta

31) Yleinen erytrodermia

32) Rakkoihottuma

33) Dialyysihoitoa edellyttävä uremia

34) Munuaisen vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia

2 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta välttämättömästä lääkkeestä korvataan 72 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1―3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) Krooninen sydämen vajaatoiminta

2) Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

3) Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

4) Krooninen verenpainetauti

5) Krooninen sepelvaltimotauti

6) Krooniset sydämen rytmihäiriöt

7) Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti

8) Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia)

9) Kihti

10) Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia (1108/2005).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Sanna Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.