179/2009

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2006 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä marraskuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä marraskuuta 2007 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan 13 päivänä joulukuuta 2007, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 30 päivänä marraskuuta 2007 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (1122/2007) tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 17/2009)
(Sopimuksen liitteet I-III ja pöytäkirjat nro 1-4 ovat nähtävinä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa niistä lisätietoja suomeksi ja ruotsiksi)

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.