120/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009

Tasavallan presidentin asetus elatustukea koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Kansaneläkelaitos vastaa elatustukilain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2009:7) 2 §:n 1 momentin mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvien tehtävien hoitamisesta siten kuin Kansaneläkelaitos ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus tarkemmin sopivat.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.