112/2009

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan vuonna 2009 maksaa maatalousyrittäjien opintorahaa enintään 0,8 miljoonaa euroa siten kuin maatalousyrittäjien opintorahasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (617/2002) säädetään.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.