69/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1011/2006) 1 § ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 12 ja 13 artiklassa tarkoitetun tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanossa.

Tätä asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa.

5 §
Neuvonnan toimintasuunnitelma

Neuvonnan toimintasuunnitelman on sisällettävä koulutusselvitys, selvitys neuvonnan sisäisen laadunvalvonnan toteuttamistavasta, selvitys kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin, vastuuvakuutuksen olemassaolosta sekä havaintolista hakemuksessa ilmoitetuista neuvontaosioista.Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.