54/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan presidentin asetus ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Ydinterrorismin torjumisesta New Yorkissa 14 päivänä syyskuuta 2005 tehty kansainvälinen yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 7 päivänä lokakuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 14 päivänä marraskuuta 2008 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 13 päivänä tammikuuta 2009, tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 14 päivänä marraskuuta 2008 annettu laki (723/2008) tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2009.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2009.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 6/2009)

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.