12/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion oikeusaputoimistoista 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun oikeusministeriön asetuksen (390/2002) 2 §:n 1 momentin 5 kohta ja

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 4 §:n 2 momentin 4 kohta seuraavasti:

2 §

Johtavan julkisen oikeusavustajan tehtävänä on erityisesti:


4) antaa oikeusaputoimen johtajalle lausunto oikeusaputoimistonsa niistä toimipaikoista, joissa julkinen oikeusavustaja käy vain määrättynä aikana, jäljempänä vastaanotto;


3 §

Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on erityisesti:


2) tehdä oikeusministeriölle esitys alueensa oikeusaputoimistojen vastaanotoista asianomaisia kuntia ja oikeusaputoimistoja kuultuaan; sekä

3) antaa oikeusministeriölle lausunto johtavan julkisen oikeusavustajan nimitysasiassa.

4 §

Johtoryhmässä käsitellään:


4) luonnos johtavan julkisen oikeusavustajan lausunnoksi vastaanotosta; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitussihteeri
Kirta Heine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.