3/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) asbestin purkutyötä koskeva valtuutus 410 euroa;

2) panostajan pätevyyskirja 130 euroa;

3) panostajan uusi kortti 70 euroa;

4) ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 170 euroa;

5) ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 170 euroa;

6) ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 170 euroa;

7) työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 170 euroa; ja

8) piirin myöntämät poikkeusluvat eri säädösten nojalla 300 euroa.

Alusten ennakkotarkastukset ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut.

Tapauskohtaisesti määritellyt maksut perustuvat työhön käytettyyn aikaan.

Työtunnin hinta on 31 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista (4 euroa työtuntia kohden).

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka työsuojelun piirihallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä; tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity työsuojelun piirihallinnon toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

5) työsuojelun piirihallinnon kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

6) valokopiot ja muut jäljennökset;

7) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen työsuojelun piirihallinnon julkaisuissa; sekä

8) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää työsuojelupiirin työsuojelutoimisto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 12 päivänä joulukuuta 2006 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1386/2006).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Osastopäällikkö
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.