1147/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 13 ja 17 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä toukokuuta 2007 annetun liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (627/2007) 13 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 13 § asetuksessa 292/2008, seuraavasti:

13 §
Yleisen osaston tehtävät

Yleisen osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelua, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjauksen järjestämistä ja kehittämistä, talousarvion laadintaa ja muita rahoituskysymyksiä sekä toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä ja muuhun talouden hoitoon ja tilastointiin liittyviä kysymyksiä;

2) ministeriön sisäistä budjetointia, tulostavoitteiden asetantaa, maksuliikettä, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä muita tilivirastotehtäviä;

3) ministeriön johdon ja osastojen tukemista niiden kansainvälisessä toiminnassa sekä yhteistyössä osastojen kanssa yleisiä ja poikkihallinnollisia kansainvälisiä asioita;

4) ministeriön hallinnonalan tutkimustoiminnan yhteensovittamista;

5) ilmakehän tutkimusta ja seurantaa, sääpalveluita sekä fysikaalista merentutkimusta ja seurantaa ;

6) ministeriön hallinnonalan tutkimuslaitoksen tulosohjausta;

7) hallinnon kehittämistä ja oikeudellisia ja yleishallinnollisia tehtäviä, jollei asia kuulu muulle osastolle tai yksikölle;

8) ministeriön hallintoa ja henkilöstöhallintoa, toiminta- ja johtamisjärjestelmiä ja niiden kehittämistä;

9) ministeriön tietohallintoa ja tietopalvelua;

10) hallinnonalan tietohallinnon kehittämistä niiltä osin, kun ne kuuluvat ministeriön tehtäviin;

11) kielenkääntämistä;

12) ministeriön hallinnonalan liiketoiminnallista kehittämistä;

13) ministeriön hallinnonalan liikelaitosten ohjausta;

14) ministeriön virastopalveluja;

15) ministeriön sisäistä valmiutta ja turvallisuutta;

16) ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiuden sekä turvallisuuden kehittämistä, ellei tehtävä kuulu muulle osastolle;

17) ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen ja laitosten osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

17 §
Hallinto- ja kehityspalvelut

Hallinto- ja kehityspalvelut tukevat ja avustavat ministeriön johtoa sekä osastoja hallinto-, henkilöstö- ja tutkimusasioissa sekä vastaavat tietohallinnon järjestämisestä ministeriössä.

Lisäksi hallinto- ja kehityspalvelut käsittelevät asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstön oikeudellista asemaa ja henkilöstöpolitiikkaa sekä osallistumisjärjestelmiä;

2) palvelussuhteen ehtoja ja palkanlaskentaa;

3) osaamisen ja johtamisen kehittämistä;

4) työsuojelua ja työterveyshuoltoa;

5) ministeriön johdon sihteeripalveluja;

6) kielenkääntämistä;

7) ministeriön tietoinfrastruktuurin sekä siihen liittyvien tukipalvelujen järjestämistä ja kehittämistä;

8) ministeriön tietojärjestelmiä ja -tekniikkaa sekä tietopalveluja;

9) asiakirjahallintoa ja arkistotointa;

10) ministeriön tietohallintoon liittyvää tietoturvallisuutta;

11) hallinnonalan tietohallinnon koordinointia valtionhallinnon keskitetyn tieto-hallinnon ohjauksen tavoitteiden mukaisesti;

12) tietohallinto- ja tietopalveluyhteistyötä valtioneuvostossa ja ministeriön hallinnonalalla;

13) ministeriön hallinnonalan yleistä tutkimustoimintaa;

14) ehdotuksen laatimista ministeriön tutkimusohjelmaksi osastojen toimialaltaan laatimien esityksen pohjalta;

15) Ilmatieteen laitoksen tulosohjausta;

16) muita ministeriölle kuuluvia kysymyksiä, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Pekka Plathan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.