1134/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään Kansaneläkelaitoksesta 29 päivänä marraskuuta 2001 annettuun valtioneuvoston asetukseen (1137/2001) uusi 2 a, 2 b ja 2 c § seuraavasti:

2 a §
Arvio seuraavan vuoden toimintakuluista

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään 15 päivänä toukokuuta toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle arvio sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen määrästä seuraavana vuonna. Arviota tulee tarkistaa, jos sen perusteet muuttuvat olennaisesti.

2 b §
Valtion osuuden maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 f §:ssä tarkoitettu valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan yleisrahastoon kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

2 c §
Toimintakulujen lopullisen määrän vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vahvistettava sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen määrä. Vahvistettujen toimintakulujen ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kalenterikuukauden ennakossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.