1113/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1053/2008, nojalla:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee antaa työvoimapoliittinen lausunto ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

2 §
Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

3 §
Ammattitaitosuojan poistaminen

Jos työ- ja elinkeinotoimisto antaa kielteisen työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 13 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, lausunnosta on käytävä ilmi, että hakijalle on selvitetty, ettei hänelle ole kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana osoitettavissa hänen ammattitaitonsa huomioon ottaen sopivaa työtä hänen työssäkäyntialueellaan.

4 §
Alueellinen liikkuvuus

Jos työ- ja elinkeinotoimisto antaa hakijalle kielteisen työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvalain 2 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa, lausunnosta on käytävä ilmi, miten on selvitetty, ettei työpaikkaan ilmeisesti ole saatavissa sopivaa työvoimaa työssäkäyntialueelta.

5 §
Tieto palkkatuella järjestetystä työstä

Palkkatuella järjestetyn työn päättymisen jälkeen annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto palkkatuesta. Lausunnosta on käytävä ilmi, kuinka pitkältä ajalta palkkatukea on maksettu ja kuinka pitkältä ajalta sitä on maksettu korkeimpana korotettuna palkkatukena.

6 §
Tieto matka-avustuksesta

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut työsuhteen alkamisesta, kielteiseen työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto matka-avustuksen myöntämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan työministeriön 31 päivänä joulukuuta 2002 antama asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista (1367/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.