1112/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1347/2002) 1 luvun otsikko sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

1 luku

Viranomais- ja muu yhteistyö

2 a §
Työmarkkinoiden muutosten ennakointiin ja hallintaan liittyvä yhteistyö

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 11 luvun 3 §:ssä tarkoitetun te-toimikunnan tehtävänä on sopia toimintamalleista, joiden avulla työmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia voidaan hallita. Lisäksi te-toimikunta käsittelee työllisyysmäärärahoihin liittyviä kysymyksiä, seuraa työ- ja elinkeinotoimistolle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä arvioi toiminnan vaikuttavuutta ja laatua.

Te-toimikunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä varapuheenjohtajalle, varajäsenille, asiantuntijoille ja sihteerille suoritetaan matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisesti ja palkkiota te-toimikunnan työstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.