1094/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ilmatieteen laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ilmatieteen laitoksesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun asetuksen (505/2004) 7 ja 8 § sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n edellä oleva väliotsikko ja 4―6 § seuraavasti:

1 §

Ilmatieteen laitoksen tehtävistä säädetään ilmatieteen laitoksesta annetun lain (585/1967) 1 §:ssä.

Organisaatio, henkilöstö ja neuvottelukunta
2 §

4 §

Liikenne- ja viestintäministeriön apuna toimii Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunta.

Ministeriö asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukuntaan kuuluu Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä, joista yksi on Ilmatieteen laitoksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö.

5 §

Ilmatieteen laitokselle kuuluvat asiat ratkaisee pääjohtaja tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksessä tai taloussäännössä annettu.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

6 §

Ilmatieteen laitoksen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi;

2) strategisen suunnittelun tukeminen; sekä

3) laitoksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Pekka Plathan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.