1089/2008

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

lisätään väliaikaisesti 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1351/1999, 1040/2001 ja 957/2004, uusi 5 ja 6 momentti seuraavasti:

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tuloverolain (1535/1992) 43 b §:ää sovellettaessa ennakonpidätyksen suuruus on yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta:

1) pystykaupan osalta 10 prosenttia sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 7 prosenttia, jos suoritus perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2009 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana;

2) pystykaupan osalta 15 prosenttia sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 10 prosenttia, jos suoritus perustuu huhtikuun 1 päivän 2008 ja joulukuun 31 päivän 2009 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana; sekä

3) pystykaupan osalta 15 sekä hankinta- ja käteiskaupan osalta 10 prosenttia, jos suoritus perustuu tammikuun 1 päivän 2010 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tehtyyn kauppaan ja suoritus maksetaan tammikuun 1 päivän 2011 ja joulukuun 31 päivän 2011 välisenä aikana.

Edellä 5 momentin 1 kohdassa säädettyä ennakonpidätyksen määrää sovelletaan yli 100 euron suuruiseen puun myyntituloon, johon sovelletaan tuloverolain 43 a §:ssä säädettyä ensiharvennushakkuusta saadun puun myyntitulon verovapautta.


Tätä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2009 maksettaviin ennakonpidätyksiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Ministeri
Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos
Tarja Jääskeläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.