1081/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, ja 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella

lisätään poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa 13 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (828/1998) 1 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 §
Maakunnan ja valtakunnan toimivallanjako

Valtakunnan poliisilla on oikeus osallistua maakunnassa virallisen syyttäjän johtaman, maakunnan poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaan.

1 a §
Kustannusten jako

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien kustannuksista, siltä osin kuin tehtävät kuuluvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan, vastaa valtakunta sen mukaan kuin sisäasiainministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus sopivat. Kustannukset, jotka vastaaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 9 luvun 1 §:n mukaan on velvollinen suorittamaan valtiolle maksaa Ahvenanmaan lääninhallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.