1074/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun ympäristöministeriön asetuksen (1207/2006) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus-, selvitys-, havainto-, mittaus- ja laboratoriopalvelut ja laitetestaukset,

2) ympäristönäytteenottajien pätevyystodistukset,

3) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito,

4) tietojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä,

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

6) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

7) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus,

8) merentutkimusaluksen suorittama kuljetus, avustustehtävä tai muu työsuoritus sekä aluksen vuokraus ja rahtaus,

9 ) huonetilojen käyttö,

10) koulutuspalvelut,

11) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

12) muut vastaavat suoritteet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.