1063/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä maaliskuuta 1970 raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/1970) 15 §:n 2 momentin nojalla ja 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun steriloimislain (283/1970) 13 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laeissa 328/2001 ja 329/2001 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään raskauden keskeyttämisen ja steriloimisen hakemiseen ja päätöksentekoon sekä edellä mainittujen toimenpiteiden ilmoittamiseen liittyvistä lomakkeista.

2 §
Lomakkeiden kaavat

Raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat lomakkeet vahvistetaan tämän asetuksen liitteiden mukaisiksi (liitteet 1―6).

3 §
Lomakkeiden tarkoitus

Raskauden keskeyttämistä koskeva hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto hakijan tai sikiön terveydentilasta, selvitys hakijan ja hänen perheensä elämänoloista ja muista olosuhteista, raskauden keskeyttämistä koskevan lain (239/1970) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettu lausunto ja päätös, steriloimista koskeva hakemus, steriloimislain (283/1970) 4 §:n 1 momentin l ja 2 kohdissa tarkoitettu lausunto ja päätös sekä raskauden keskeytystä ja steriloimista koskeva ilmoitus tilastoviranomaiselle tulee tehdä vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle seuraavasti:

1) raskauden keskeyttämistä koskeva hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto hakijan terveydentilasta ja raskauden keskeyttämistä koskevan lain 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettu lausunto ja päätös laaditaan lomakkeelle AB 1 Raskauden keskeyttäminen;

2) selvitys hakijan ja hänen perheensä elämänoloista ja muista olosuhteista laaditaan lomakkeelle AB 2 Selvitys naisen ja hänen perheensä elämänoloista (liite lomakkeeseen AB 1);

3) lääkärin lausunto sikiön terveydentilasta laaditaan lomakkeelle AB 3 Raskauden keskeyttäminen sikiöperusteella (liite lomakkeeseen AB 1);

4) steriloimista koskeva hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lausunto ja steriloimislain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettu lausunto ja päätös lomakkeelle ST 1 Steriloiminen;

5) ilmoitus tehdystä raskauden keskeyttämisestä tilastoviranomaiselle lomakkeella AB 4 Ilmoitus suoritetusta raskauden keskeyttämisestä; ja

6) ilmoitus tehdystä steriloimisesta tilastoviranomaiselle lomakkeella ST2 Ilmoitus suoritetusta steriloimisesta.

4 §
Kaavan mukaisten lomakkeiden jälkipainokset

Kaavan mukaisten lomakkeiden jälkipainokset sallitaan.

Ministeriön vahvistuslauseke voidaan liittää vain kaavan mukaiseen sähköiseen tai muuhun lomakkeeseen, joka on tehty kaavan mukaiselle sähköiselle tai muulle lomakkeelle.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1997 raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevien lomakkeiden kaavoista sekä lomakkeiden täyttämisohjeista annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Liitteet 1-6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.