977/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Laki jalometallituotteista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan jalometallituotteista 1 päivänä joulukuuta annetun lain (1029/2000) 2 §:n 1 kohta ja 3 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 kohta laissa 154/2005, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jalometallilla puhdasta kultaa, hopeaa, platinaa ja palladiumia;


3 §
Vaatimukset

Jalometallituotteena saa markkinoille saattaa ja myydä vain tuotteita, jotka on valmistettu vähintään:


3) 850 massan tuhannesosaa puhdasta platinaa sisältävästä platinaseoksesta;

4) 500 massan tuhannesosaa puhdasta palladiumia sisältävästä palladiumseoksesta.Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2009.

HE 164/2008
TaVM 19/2008
EV 160/2008

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.