952/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

muutetaan opetusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2003) 6 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1437/2007, seuraavasti:

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:


5) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, tekijänoikeusneuvoksella, hallitussihteerillä ja lakimiehellä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.