936/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

lisätään 4 päivänä huhtikuuta 1996 annettuun rekisterihallintoasetukseen (248/1996) uusi 10 a § seuraavasti:

10 a §
Kuluttajaoikeusneuvojan kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, on Vantaan maistraatissa kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena kahteen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan ja Turun seudun maistraatissa yhteen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä Vaasan maistraatissa kolmeen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Kuluttajaneuvoja, jonka Kuluttajavirasto nimittää maistraattiin perustettuun kuluttajaoikeusneuvojan virkaan kuluttajaneuvonnasta annetun lain (800/2008) 8 §:n 2 momentin nojalla, on tämän asetuksen estämättä kielitaidoltaan kelpoinen virkaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.