858/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun opetusministeriön asetuksen (51/2008) 2 §, 4 §:n 1 momentti ja 6 § seuraavasti:

2 §

Kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta hyötyalan neliömetriä kohden on 1 712 euroa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvan toimitilan yksikköhinta saadaan kertomalla kalleusluokkaan 100 kuuluvan toimitilan yksikköhinta toimitilan kalleusluokalla ja jakamalla tulo luvulla 100.

4 §

Tämän asetuksen 2 ja 3 §:n mukaisesti laskettua yksikköhintaa korotetaan varustamisen perusteella seuraavasti:

a) perusopetus ja lukiokoulutus 143
b) yleinen kirjasto 185

6 §

Edellä 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut yksikköhinnat vastaavat lokakuun 2008 rakennuskustannusindeksin (2005 = 100) pisteluvun 115,5 kustannustasoa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2009 ja sitä sovelletaan perustamishankkeisiin, joille myönnetään valtionosuutta vuonna 2009. Jos hanke on aloitettu ennen valtionosuuden myöntämistä, hankkeeseen sovelletaan kuitenkin aloitusvuodelle vahvistettuja yksikköhintoja.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Yli-insinööri
Erkki Salmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.