844/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä

muutetaan valtiokonttorista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1155/2002) 11 §:n 2 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Valtiokonttorissa on lisäksi Valtion IT-palvelukeskus, joka tuottaa ministeriöiden yhteiset tieto- ja viestintätekniikkapalvelut sekä koko valtionhallinnolle tarjottavat yhteiset tai laajaan käyttöön valtionhallinnolle tarjottavat tieto- ja viestintätekniikkapalvelut. Valtion IT-palvelukeskus voi tuottaa ministeriöille myös muita tieto- ja viestintätekniikkapalveluita.

Palveluiden tuottamisesta sovitaan asiakkaana toimivien virastojen ja laitosten sekä valtiokonttorin välillä.

Valtion IT-palvelukeskuksella on neuvoa-antava neuvottelukunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 8 muuta jäsentä. Valtiovarainministeriö asettaa neuvottelukunnan valtiokonttorin esityksestä enintään neljäksi vuodeksi.

Valtion IT-palvelukeskuksen suoritteet asiakasvirastoille ja -laitoksille ovat maksullisia suoritteita, joista peritään suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä (omakustannusarvo).

11 §

Oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella valtiokonttorin virkamiehellä on oikeus eri valtuutuksetta tuomioistuimessa, virastoissa ja toimituksissa valvoa 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä valtiokonttoria.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa valtiovarainministeriö ja valtiokonttori voivat ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Valtion IT-palvelukeskuksen suoritteista perittävät maksut kattavat Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat kokonaiskustannukset kokonaan vuodesta 2012 alkaen.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Budjettineuvos
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.