840/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 19 §:n 3 momentin, samana päivänä annetun kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 20 §:n 4 momentin ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (968/1974) 13 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 491/1986, toiseksi mainittu laissa 492/1986 ja viimeiseksi mainittu laissa 830/2005:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 13 §:n 4 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat 15 700 ja 63 euroa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Mika Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.