820/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (647/2008) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Mitä 5 §:ssä säädetään suunnittelijalta edellytetystä tutkintotodistuksesta, sovelletaan hakemuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä toukokuuta 2010 tai sen jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 31 päivänä lokakuuta 2008 tai sen jälkeen.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.