815/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti,

kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun oikeusministeriön työjärjestyksen (670/2006) 50 §, sekä

muutetaan 49 §, seuraavasti:

49 §
Oikeushallinto-osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Oikeushallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee:

1) osaston toimialaan kuuluvan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymisen,

2) osaston toimialaan kuuluvan muun kuin 3 kohdassa mainitun viraston henkilöstön palkkausta, virkajärjestelyjä, virkamiehen irtisanomista ja muuta henkilöstöhallintoa koskevat asiat, siten kuin asiasta erikseen säädetään,

3) Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeusrekisterikeskuksen ja tuomarinvalintalautakunnan oikeusministeriön ratkaistavaksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen soveltuvin osin 62–66 §:ssä säädettyjä periaatteita,

4) toimitilojen hankkimista, varustamista ja kalustamista sekä huoltoa koskevat asiat osaston toimialan sekä syyttäjälaitoksen virastoissa,

5) korvausasiat osaston toimialalla, jolleivät ne kuulu yksikön päällikön ratkaistaviin,

6) osaston toimialan koulutussuunnitelman hyväksymisen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Kansliapäällikkö
Tiina Astola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.