795/2008

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

lisätään asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista 15 päivänä helmikuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2001) 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

Esittelyssä on oltava nähtävillä rakennuksen energiatodistus, jos se on asetettava nähtäville rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) 5 §:n nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EUVL N:o L 1, 4.1.2003, s. 65

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitussihteeri
Jyrki Hurmeranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.