787/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Laki väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun väylämaksulain (1122/2005) 6 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1267/2007, seuraavasti:

6 §
Väylämaksun yksikköhinta

Väylämaksun yksikköhinta lastialuksesta ja matkustaja-aluksesta määräytyy aluksen jääluokan mukaan seuraavasti:

Jääluokka Lastialus Yksikköhinta (euroa) Matkustaja-alus Yksikköhinta (euroa)
IA Super 1,166 0,785
IA 2,182 1,547
IB, IC 4,403 2,666
II, III 6,318 4,455

Risteilyaluksen yksikköhinta on 0,954 euroa, suurnopeusaluksen 5,756 euroa ja sellaisen aluksen, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, 3,172 euroa.

8 §
Väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä

Väylämaksu on enintään 98 400 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksu on kuitenkin enintään 29 620 euroa ja risteilyaluksen väylämaksu enintään 40 640 euroa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 149/2008
LiVM 14/2008
EV 124/2008

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.