765/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan painelaiteturvallisuudesta 18 päivänä lokakuuta 1999 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 1 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1176/2007, ja

lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisalue

Lisäksi tätä päätöstä sovelletaan:


3) alusten painelaitteisiin;

4) sotilaspainelaitteisiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Pentti Tarnanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.