715/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan seutuyhteistyökokeilusta 28 päivänä kesäkuuta 2002 annettu laki (560/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetulla Kuuma-seudulla ja 10 kohdassa tarkoitetulla Oulun seudulla voidaan kuitenkin soveltaa 3 ja 4 §:ssä säädettyä mahdollisuutta siirtää kunnan tehtäviä ja päätösvaltaa seudulliselle toimielimelle, 14 §:ssä säädettyä mahdollisuutta siirtää kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimeenpano sekä 14 a §:n 2 momentissa säädettyä mahdollisuutta toimia valtionavustuksen saajana. Oulun seudulla voidaan lisäksi soveltaa 7 §:ssä säädettyä mahdollisuutta vahvistaa kokeiluseudun yhteinen yleiskaava. Lain 18 §:n 1 momenttia sovelletaan seudulliseen toimielimeen, jolle kunnan tehtäviä tai päätösvaltaa on tämän momentin nojalla siirretty. Tässä momentissa mainittuja säännöksiä voidaan soveltaa 31 päivään joulukuuta 2012.

HE 147/2008
HaVM 16/2008
EV 137/2008

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.